ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

Undefined
Body: 

    Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοίνωσε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020