ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παράταση προθεσμίας για τη μίσθωση βοσκοτόπων 2016- 2017

Undefined
Body: 

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β' 2848) ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συκγρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης''.

 Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017καταβάλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.