Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(22/01/2018)