Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(24/01/2018)