Απόφαση 21 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(24/01/2018) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.