ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Τελική κατάταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018

Undefined
Body: 

   Το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε σε Φεκ (507 Τ.Β/16.02.2016) την τελική κατάταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018.

Συννημένο: