Πρόσκληση για Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας(22/02/2018)