Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26/02/2018 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 28/02/2018.