ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Συμβούλων έξι(6) συνολικά για την ένταξη των Δημοτικών Ακινήτων της Δ.Ε. Συμπολιτείας , Δ.Ε. Ερινεού , Δ.Ε. Ακράτας , Δ.Ε. Διακοπτού , Δ.Ε. Αιγίου και Δ.Ε. Αιγείρας στο Εθνικό Κτηματολόγιο».