ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Undefined
Body: 

Ανακοινώθηκε το υπ'αριθ. πρωτ. 2125/30340/02.03.2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) περί ενημέρωσης του κοινού , των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλητηριάσεις μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου Δηλητηριάσεων:

0317.syzefxis.gov.gr/?page id=75