Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(21/03/2018)