Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(26/03/2018)