Αποφάσεις έκτακτης-κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας(21/03/2018)