Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.(28/03/2018)