Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(02/04/2018)