ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: 1η Τροποποίηση των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Body: 

   Σας ενημερώνουμε για την υπ’ αριθ. πρωτ. 2639/27.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί τροποποίησης της ΥΑ 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 4302 Β’) του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020’’.

Undefined