ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2018 στο ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ             

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρησης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ.πρωτ. 1105/50416/02.04.2018  (ΑΔΑ 9ΩΘΛ4653ΠΓ-Σ0Κ) καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους  να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο  Μέτρο 13 ''Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά πλεονεκτήματα'' με τα προκηρυσσόμενα Υπόμετρα 13.1: ''Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές'' και 13.2: ''Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς''                            

 

Undefined