ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ορθές πρακτικές για την προστασία των μελισσών κατά την διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ορθές πρακτικές για την προστασία των μελισσών κατά την διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Η υπ' αριθ. 8197/90920/22.07.2013 Υπουργική Απόφαση περί θέσπισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6669/79087/20.08.2015 Υπουργική Απόφαση, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκυκλίου του ΥΠ.Α.Α.Τ., διαμορφώνουν το πλαίσιο  ορθών πρακτικών  για την προστασία των μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα, κυρίως τους ανοιξιάτικους μήνες  κατά την περίοδο ανθοφορίας των περισσότερων καλλιεργειών.

Υπενθυμίζουμε ότι, τα γεωργικά φάρμακα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες, φέρουν σχετικές ενδείξεις επί της ετικέτας τους ώστε να μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες τους, προκειμένου να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 
Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.


Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

  • Πρέπει να ελέγχεται η παρουσία και δραστηριότητα των μελισσών στο χωράφι. Τονίζεται ότι η γύρις των ανθέων και το μελίτωμα που παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικά για τις μέλισσες. 
  • Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.
  • Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου. 
  • Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.   
  • Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές θερμοκρασίες.
  • Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.
Undefined