Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(11/04/2018-14:00)