Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(17/04/2018 - 14:00)