ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και προμήθειας ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ. Αιγιαλείας ,των Νομ. Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλ/σμού & Κοιν. Προστασίας.