ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κύρηξη τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας ως ακριδόπληκτο για το έτος 2018

Undefined
Body: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 119169 / 5999 / 18.04.2018  (ΑΔΑ: ΩΧΛΘ7Λ6-ΕΩΑ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας, οι περιοχές - Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας που κηρύσσονται ακριδόπληκτες είναι:

1. ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αιγείρας

2. οι Τοπικές Κοινότητες Ακράτας, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας, Περιστέρας, Μεσορρουγίου, Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Καλαμιάς, Ποροβίτσας, Παραλ. Πλατάνου και Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας.

3. οι Τοπικές Κοινότητες Δαφνών, Κουνινάς, Μαυρικίου, Μελισσίων, Πτέρης, Παρασκευής, Κούμαρη, Σελινούντος και Χατζή της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

4. η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού και οι Τοπικές Κοινότητες Άνω Διακοπτού, Καθολικού, Κερύνειας, Μαμουσιάς και Τράπεζας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

5. οι Τοπικές Κοινότητες Άλσους, Βερίνου, Γκραίκα, Γρηγόρη, Δημητρόπουλου, Δουκανέϊκων, Κρήνης, Λάκκας, Μάγειρα, Μυρόβρυση, Αγίου Κων/νου και Τούμπας της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας.

6. οι Τοπικές Κοινότητες Δαμακινίου και Σαλμενίκου της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού

Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 119141 /5998 /18.04.2018 (ΑΔΑ:ΩΤ4Ψ7Λ6-ΕΤΣ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας συγκροτούνται Επιτροπές Καταπολέμησης Ακρίδων (ΕΚΑ) για το 2018.