Πρόσκληση για Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας(10/05/2018)