ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : «Kαταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Μαρτίου - Απριλίου 2018».