ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ''Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού''

Body: 

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

   Σας ενημερώνουμε για  το υπ’ αριθ. πρωτ. 1069/1935928/05.07.2019 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου περί νέας παράτασης υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού από 23 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται  με την αναφερόμενη Σύμβαση ΚΤ5-17 για την περιοχή της Αιγιάλειας, προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΙΓΩΝ, ΑΛΣΟΥΣ, ΑΜΠΕΛΟΥ, ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΗΣ, ΒΑΛΙΜΗΣ, ΒΕΛΑΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ, ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ, ΓΚΡΑΙΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΗ, ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ, ΔΑΦΝΩΝ, ΔΟΥΚΑΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΞΟΧΗΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, ΚΟΥΜΑΡΗ, ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΚΡΗΝΗΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ), ΛΑΚΚΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ, ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ, ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ, ΟΑΣΕΩΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, ΠΤΕΡΗΣ, ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ, ΣΕΛΙΑΝΑΣ, ΣΙΝΕΒΡΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΧΑΤΖΗ & ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΩΝ.

Undefined