ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας »