Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 16/05/2018 που διακόπηκε και συνεχίστηκε 23/05/2018.