Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(30/05/2018 19:00)