ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 534/2018 «Αποδοχή παραιτήσεων από το αξίωμα Αντιδημάρχου των κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου »