Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(08/06/2018)