Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της T.K. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας (Ημερ/νία Δημοπράτησης 07/04/2015)

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την μελέτη 1 πατήστε εδώ

Για να δείτε την μελέτη 2 πατήστε εδώ

Για να δείτε τα σχέδια πατήστε εδώ