Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08/06/2018 14:00)