ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1628/64707/14.06.2017 (Β΄2194) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας''