ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Διευκρινήσεις όσον αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

      Το ΥΠΑΑΤ  με το υπ' αριθ. πρωτ. 5405/26.06.2018 εγγραφό του ανακοίνωσε διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 13849/14.12.2017 Πρόσλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο ορισμός των προδιαγραφών της έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης. Το πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου περιορίζεται στις αιτήσεις στήριξης των οποίων η έντυπη μορφή  (φυσικός φάκελος) υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ απο τις 27 Ιουνίου και μετά.

Undefined