Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(03/07/2018)