ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''5η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1751/46643/15.04.16 Απόφασης του ΓΓΑΠ & ΔΚΠ'' (Επενδύσεις στην Μεταποίηση & Εμπορία Τροφίμων - Μέτρο 123)

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την 5η Τροποποίηση της υπ'αριθ. πρωτ.1751/46643/15.04.16 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής αρμοδίως είναι η 31η/08/2018.

 

Undefined