Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας (12/06/2018)