ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση Απόφασης για τη χορήγηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό κατάλογο''

Body: 

                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(2478 Β 2018) η Υπουργική Απόφαση υπ'αριθ. πρωτ. 1650/89094/22-6-2018 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 258623/19.8.2003 απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο» (Β’/1212)».

Undefined