Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες ...

Undefined
Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας με τίτλο:''Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες

 Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους :

  • Περιφέρειες της χώρας,
  • Δήμοι 
  • Λιμενικά Ταμεία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Συννημένο: