Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(12/07/2018 13:00)