ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Kαταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2018 .

                                                                Αίγιο  12/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                                        

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ   Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Αυτοτελές  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας  ενημερώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου   Μαΐου – Ιουνίου  2018 θα γίνει την Δευτέρα 16  Ιουλίου  2018

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας

& Κοινωνικής   Προστασίας

 

Χριστόπουλος Βασίλειος

Κατηγορία: