ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: '' Ένταξη όλων των επιλαχόντων του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι πρόκειται να ενταχθούν ως πληρωτέοι όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 8837/14-102016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2018), κατά την οποία τροποποιείται το ποσό που διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το οποίο διαμορφώνεται σε 30.349.000 ευρώ.

Undefined