ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων δημοσίευσε με την υπ' αριθ. πρωτ. 5579/02.07.2018, εγκύκλιο εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 ''Εγκατάσταση Νέων Γεωργών'' του ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την έγκριση Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήματος Στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών ολοκλήρωσης αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1

  Ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης αξιολόγησης η 3/7/2018. Οι πρώτες αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 16/8/2018.

  Η δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να ξεκινήσει πριν την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης. Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 5/9/2018.

 

 

 

Undefined