ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Διευκρινίσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1. του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 6166/16.07.2018 έγγραφό του ανακοίνωσε διευκρινίσεις σε ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014-2020.

Undefined