Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23/07/2018