Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Μπερούκειου Κληροδοτήματος 23_07_2018