ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΛΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.