Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(01/08/2018)