Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.(27/07/2018 14:00)