ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Αιγιαλείας»